Bc. Pavel Jakubec

Diplomová práce

Didaktické využití hraného historického filmu Alexander Veliký

Didactic application of the motion picture Alexander the Great
Anotace:
Diplomová práce se zabývá uplatněním hraného historického filmu jako didaktického prostředku ve výuce dějepisu. Jejím cílem je historicky analyzovat hraný film Alexander Veliký, didakticky analyzovat dva výukové obsahy Řecko pod nadvládou Makedonie a Helénismus, na základě výběru didakticky uplatnitelných sekvencí navrhnout dvě modelové hodiny a ověřit předpoklad, že poznání žáků prostřednictvím použité …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the application of historical motion picture in teaching history. It is aimed to historically analyse the motion picture Alexander, to didactically analyse the topic Greece under Macedonian rule, to choose passages which are didactically applicable to propose two lessons and to verify a presumption that pupils' cognitive process will be more concrete, effective and comprehensive …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Pavel Otmar Krafl, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta