Ondřej Hrubý

Diplomová práce

Zemědělská politika Nového Zélandu v porovnání se SZP EU

Agricultural policy of New Zealand in comparsion with EU Common Agricultural Policy
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zemědělskou politikou Nového Zélandu v porovnání se Společnou zemědělskou politikou EU. Předmětem zkoumání je dopad na zahraniční obchod se zemědělským zbožím a také na samotné zemědělce. Na základě analýzy zemědělských politik na Novém Zélandu a v Evropské unii je prostřednictvím SWOT analýzy provedeno zhodnocení obou politik. Přístupy v obou teritoriích jsou dále komplexně …více
Abstract:
Theses deals with agricultural policy of New Zealand in comparsion with the EU Common Agricultural Policy. Subject of examination is their impact on foreign trade in agricultural goods as well as impact on the farmers themselves. On the basis of the analysis of agricultural policies in New Zealand and the European Union is subsequently conducted an evaluation of both policies. The approaches in both …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2012
  • Vedoucí: Iveta Černá
  • Oponent: Radek Čajka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30511