Theses 

Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů a rozhodnutí soudu v členských státech EU - komparativní studie – Mgr. Petr Binder

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Petr Binder

Diplomová práce

Uznání a výkon cizích rozhodčích nálezů a rozhodnutí soudu v členských státech EU - komparativní studie

The recognition and the enforcement of the foreign arbitral awards and the judgments in the EU - comparative study

Anotace: Cílem této práce je pokusit se srovnat procesy uznání a výkonu soudních rozhodnutí a rozhodčích nálezu v členských státech EU. Předmětem srovnání se v kontextu této problematiky staly dvě stěžejní úpravy, a sice Nařízení Brusel I a Newyorská úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Srovnávány byly zejména procesy uznání a výkonu a odpírací důvody v obou úpravách.

Abstract: The aim of this thesis is to analyse and compare procedure of recognition and enforcement of judgments and arbitral awards in the member states of EU. The objects of analysis and comparison were two legal instruments which are on the field of civil and commercial disputes pivotal - the Brussel I Regulation and New York Convention on the recognition and enforcement of foreign arbitral awards. Especially procedures of recognition and enforcement and grounds for refusal in both instruments were compared.

Klíčová slova: Nařízení Brusel I, Newyorská úmluva, uznání, výkon, prohlášení vykonatelnosti, odpírací důvody

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 9. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 4. 2019 16:16, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz