Ing. Hana Polednová

Bachelor's thesis

Využití anorganických solí pro akumulaci tepelné energie

Utilization of inorganic salts for thermal energy storage
Anotácia:
Tato bakalářská práce představuje materiály, které mohou být použity pro akumulaci tepelné energie. Hlavní pozornost je zaměřena na anorganické sloučeniny, které mohou být využity jak v případě akumulace citelného tak i latentního tepla. Jsou zde také diskutovány nejdůležitější fyzikální a technické požadavky kladené na perspektivní materiály společně s příklady aplikací
Abstract:
Thi bachelor work is an introduction into materials that can be used for thermal energy storage. Main attention is focused on inorgnanic compounds that can be utilized in the case of sensible as well as latent heat storage. General physical and technical requirements on perspective materials together with examples of applications are also discussed.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2010
  • Vedúci: Ing. Lucie Oravová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Polednová, Hana. Využití anorganických solí pro akumulaci tepelné energie. Pardubice, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická