Theses 

Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester. – Kamila KORANDOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Kamila KORANDOVÁ

Bachelor's thesis

Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester.

Motivation within the qualification for nurses, motivation and demotivation nurses.

Abstract: Zdravotnické povolání vyžaduje velké psychické, fyzické úsilí a patřičnou míru motivace k jeho vykonávání. Přehledová bakalářská práce se zabývá motivací v rámci pregraduální přípravy studentů zdravotnických oborů a motivačními a demotivačními faktory všeobecných sester v jejich zaměstnání. Ze získaných informací vyplývá, že nejvíce motivuje všeobecné sestry k výkonu povolání kladný vztah k lidem. Za nejčastější motivační bariéry byly označeny nedostatečné finanční ohodnocení, špatné pracovní podmínky a negativní přístup manažerů. Informace byly čerpány z databází: EBSCO, BMČ, GOOGLE Scholar, GOOGLE-rozšířené vyhledávání a Pub Med. Dále v odborných českých a slovenských periodikách.

Abstract: Medical profession requires great mental, physical effort and adequate levels of motivation to do them. Overview thesis deals with motivation within the undergraduate training of students of medical disciplines and motivating and demotivating factors of nurses in their work. The collected information shows that most motivates nurses to the profession of a positive relationship with people. The most common motivational barriers were identified inadequate financial remuneration, poor working conditions and negative attitude of managers. Information was drawn from databases: EBSCO, BMC, Google Scholar, Google-enhanced search and Pub Med. Furthermore, in the Czech and Slovak professional journals.

Keywords: motivace, motivační faktory, pracovní motivace, všeobecná sestra, student, manažer ošetřovatelské péče, ošetřovatelství, ošetřovatelská praxe, vzdělávání, volba povolání

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015
  • Accessible from:: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

The right form of listing the thesis as a source quoted

KORANDOVÁ, Kamila. Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester. . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd


Go to top | Current date and time: 25/3/2019 11:13, Week 13 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz