Kamila KORANDOVÁ

Bachelor's thesis

Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester.

Motivation within the qualification for nurses, motivation and demotivation nurses.
Anotácia:
Zdravotnické povolání vyžaduje velké psychické, fyzické úsilí a patřičnou míru motivace k jeho vykonávání. Přehledová bakalářská práce se zabývá motivací v rámci pregraduální přípravy studentů zdravotnických oborů a motivačními a demotivačními faktory všeobecných sester v jejich zaměstnání. Ze získaných informací vyplývá, že nejvíce motivuje všeobecné sestry k výkonu povolání kladný vztah k lidem. …viac
Abstract:
Medical profession requires great mental, physical effort and adequate levels of motivation to do them. Overview thesis deals with motivation within the undergraduate training of students of medical disciplines and motivating and demotivating factors of nurses in their work. The collected information shows that most motivates nurses to the profession of a positive relationship with people. The most …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
Zverejniť od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KORANDOVÁ, Kamila. Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester. . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses yh0xo0 yh0xo0/2
29. 4. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
29. 4. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.