Theses 

Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester. – Kamila KORANDOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Kamila KORANDOVÁ

Bachelor's thesis

Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester.

Motivation within the qualification for nurses, motivation and demotivation nurses.

Anotácia: Zdravotnické povolání vyžaduje velké psychické, fyzické úsilí a patřičnou míru motivace k jeho vykonávání. Přehledová bakalářská práce se zabývá motivací v rámci pregraduální přípravy studentů zdravotnických oborů a motivačními a demotivačními faktory všeobecných sester v jejich zaměstnání. Ze získaných informací vyplývá, že nejvíce motivuje všeobecné sestry k výkonu povolání kladný vztah k lidem. Za nejčastější motivační bariéry byly označeny nedostatečné finanční ohodnocení, špatné pracovní podmínky a negativní přístup manažerů. Informace byly čerpány z databází: EBSCO, BMČ, GOOGLE Scholar, GOOGLE-rozšířené vyhledávání a Pub Med. Dále v odborných českých a slovenských periodikách.

Abstract: Medical profession requires great mental, physical effort and adequate levels of motivation to do them. Overview thesis deals with motivation within the undergraduate training of students of medical disciplines and motivating and demotivating factors of nurses in their work. The collected information shows that most motivates nurses to the profession of a positive relationship with people. The most common motivational barriers were identified inadequate financial remuneration, poor working conditions and negative attitude of managers. Information was drawn from databases: EBSCO, BMC, Google Scholar, Google-enhanced search and Pub Med. Furthermore, in the Czech and Slovak professional journals.

Kľúčové slová: motivace, motivační faktory, pracovní motivace, všeobecná sestra, student, manažer ošetřovatelské péče, ošetřovatelství, ošetřovatelská praxe, vzdělávání, volba povolání

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2015
  • Zverejniť od: 29. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Mgr. Zdeňka Mikšová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

Jak správně citovat práci

KORANDOVÁ, Kamila. Motivace v rámci kvalifikační přípravy všeobecné sestry, motivace a demotivace všeobecných sester. . Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 6. 2019 23:47, 25. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz