Bc. Tomáš Podhrázký

Diplomová práce

Marketingový mix konkrétního podniku

Companys Marketing Mix
Anotace:
Cílem diplomové práce Marketingový mix konkrétního produktu je analýza souasného marketingového mixu vybraného produktu a doporuení pro zvýšení prodeje. Diplomová práce je lenna na teoretickou a praktickou ást. Teoretická ást pojednává o metodách zpracování situaní analýzy a o jednotlivých koncepcích marketingového mixu - popisuje složky koncepce ty P. Praktická ást využívá teoretické poznatky a dává …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis Companys Marketing Mix is to analyse the current marketing mix of a selected product and to propose a new marketing mix leading to increased sales of a product. The paper contains theoretical and practical part. The theoretical part deals with methods of situation analysis processing and particular components of the four P conception. This approach is further developed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 9. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2006
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta