Theses 

Marketingový mix konkrétního podniku – Bc. Tomáš Podhrázký

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Tomáš Podhrázký

Diplomová práce

Marketingový mix konkrétního podniku

Companys Marketing Mix

Anotace: Cílem diplomové práce Marketingový mix konkrétního produktu je analýza souasného marketingového mixu vybraného produktu a doporuení pro zvýšení prodeje. Diplomová práce je lenna na teoretickou a praktickou ást. Teoretická ást pojednává o metodách zpracování situaní analýzy a o jednotlivých koncepcích marketingového mixu - popisuje složky koncepce ty P. Praktická ást využívá teoretické poznatky a dává jim obraz v podob situace v reálném podniku. Následuje návrh zmn v souladu s cílem práce.

Abstract: The aim of the diploma thesis Companys Marketing Mix is to analyse the current marketing mix of a selected product and to propose a new marketing mix leading to increased sales of a product. The paper contains theoretical and practical part. The theoretical part deals with methods of situation analysis processing and particular components of the four P conception. This approach is further developed in the practical part, providing a structure conforming to current reality in a corporation. This part notes insufficiencies of the current state and suggests improvements in order to reach the aim of the thesis.

Klíčová slova: Marketingový mix, pivovarnictví, lahvové pivo, komunikace, prodej Marketing mix, brewing industry, bottled beer, communication, sales

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 9. 2006
  • Vedoucí: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:16, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz