Bc. Tomáš Podhrázký

Master's thesis

Marketingový mix konkrétního podniku

Companys Marketing Mix
Abstract:
Cílem diplomové práce Marketingový mix konkrétního produktu je analýza souasného marketingového mixu vybraného produktu a doporuení pro zvýšení prodeje. Diplomová práce je lenna na teoretickou a praktickou ást. Teoretická ást pojednává o metodách zpracování situaní analýzy a o jednotlivých koncepcích marketingového mixu - popisuje složky koncepce ty P. Praktická ást využívá teoretické poznatky a dává …more
Abstract:
The aim of the diploma thesis Companys Marketing Mix is to analyse the current marketing mix of a selected product and to propose a new marketing mix leading to increased sales of a product. The paper contains theoretical and practical part. The theoretical part deals with methods of situation analysis processing and particular components of the four P conception. This approach is further developed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 9. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 9. 2006
  • Supervisor: Ing. Klára Kašparová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta