Miroslava ŠVECOVÁ

Bakalářská práce

Ekonomické vyhodnocení systému odpadového hospodářství města Vizovice

The Economic Analysis of Waste Management in the town of Vizovice
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ekonomickým vyhodnocením systému odpadového hospodářství města Vizovice. Práce se skládá ze dvou částí. Teoretická část se zaměřuje na popis výkonu veřejné správy jak obecně, tak i výkon veřejné správy v odpadovém hospodářství. Dále je teoretická část zaměřena na legislativní normy platné na úseku odpadového hospodářství a povinnosti a oprávnění, která z nich vyplývají …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the economic analysis of waste management in the town of Vizovice. The work consists of two parts. The theoretical part focuses on the description of the public administration in general and public administration in waste management. Furthermore, the theoretical part is focused on legislative standards applicable in the field of waste management and the responsibilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Káčerová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠVECOVÁ, Miroslava. Ekonomické vyhodnocení systému odpadového hospodářství města Vizovice. Zlín, 2012. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finanční řízení podniku