Pavlína Vancová

Master's thesis

Podnikatelský plán - Apartmány Malá Morava

Business Plan – Apartments Malá Morava
Abstract:
Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu, provedení marketingového výzkumu, a nakonec zhodnocení reálnosti a životaschopnosti projektu. Předmětem práce je založení ubytovacího zařízení, přesněji vybudování Apartmánů Malá Morava ve městě Mělník. Práce je rozdělena do tří stěžejních oblastí, které popisují odvětví cestovního ruchu, vinařství a strukturu podnikatelského plánu. …more
Abstract:
The main aim of this master´s thesis is to create a business plan, to conduct marketing research and to evaluate the feasibility and viability of the project. The subject of the thesis is the establishment of the accommodation facility, precisely the construction of the Apartments Malá Morava in Mělník. The work is divided into three key areas which describe the tourism industry, the winery and the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2018
  • Supervisor: Ivana Svobodová
  • Reader: Jan Mareš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74164