Pavlína Vancová

Diplomová práce

Podnikatelský plán - Apartmány Malá Morava

Business Plan – Apartments Malá Morava
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce je vytvoření podnikatelského plánu, provedení marketingového výzkumu, a nakonec zhodnocení reálnosti a životaschopnosti projektu. Předmětem práce je založení ubytovacího zařízení, přesněji vybudování Apartmánů Malá Morava ve městě Mělník. Práce je rozdělena do tří stěžejních oblastí, které popisují odvětví cestovního ruchu, vinařství a strukturu podnikatelského plánu. …více
Abstract:
The main aim of this master´s thesis is to create a business plan, to conduct marketing research and to evaluate the feasibility and viability of the project. The subject of the thesis is the establishment of the accommodation facility, precisely the construction of the Apartments Malá Morava in Mělník. The work is divided into three key areas which describe the tourism industry, the winery and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ivana Svobodová
  • Oponent: Jan Mareš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/74164