Theses 

An Analysis of the Competitiveness of a Selected Czech Company – Gabriela Kopecká

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi

Gabriela Kopecká

Bakalářská práce

An Analysis of the Competitiveness of a Selected Czech Company

An Analysis of the Competitiveness of a Selected Czech Company

Abstract: The main aim of this work is to ascertain the competitiveness of the company Michlovský-protlaky, a.s. and to evolve the proposal for its improvement. This thesis is divided into 2 sections. The first section is a theoretical portion that describes and explains the PESTLE analysis, Porter's five forces model, as well as the marketing mix and SWOT analysis. The second section is a practical portion that performs an analysis of the competition and competitiveness with the use of IFE, EFE and SPACE matrix and there is also applied the marketing mix. Outcomes of analyses create basis for recommendations and proposals for improving company's competitiveness.

Abstract: Hlavním cílem této bakalářské práce je zjištení konkurenceschopnosti firmy Michlovský-protlaky, a.s. a vypracování návrhu na její zlepšení. Práce je rozdělena na 2 části. V teoretické části práce je podrobně rozepsána a vysvětlena PESTLE analýza, Porterův model pěti konkurenčních sil, marketingový mix ale také SWOT analýza. V praktické části práce je provedena analýza konkurence a konkurenceschopnosti, IFE, EFE a SPACE matice a je zde také aplikován marketingový mix. Výsledky analýz tvoří základ pro doporučení a návrhy ke zlepšení konkurenceschopnosti podniku.

Keywords: konkurence, konkurenceschoopnost, analýza konkurence, marketingový mix, PESTLE analýza, SWOT analýza, IFE matice, EFE matice, SPACE matice

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=42155 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Kopecká, Gabriela. An Analysis of the Competitiveness of a Selected Czech Company. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 10. 2018 16:48, 42. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz