Mgr. Barbora Petrášová

Diplomová práce

Vliv faktorů lokalizace kontroly a očekávání na dokončení terapeutického programu u klientů střednědobé léčby závislosti na alkoholu

Impact of the locus of control and expectancy factors on completion of a therapeutic programme in clients with medium-term treatment of alcohol addiction
Anotace:
Předmětem zkoumání předkládané diplomové práce jsou osobnostní charakteristiky, zejména jedna konkrétní, klientů odvykajících od alkoholu, léčících se ze závislosti v zařízení typu rezidenční léčby. Cílem je u jedince závislého na alkoholu popsat osobnostní charakteristiku locus of control a její dimenze a zjistit, zda se uplatňuje jako determinant v procesu předčasného spontánního ukončení (resp. …více
Abstract:
The subject of the research of the submitted thesis consists of personality characteristics – with one in particular – of the clients in alcohol addiction treatment in a residential-type facility. The objective is to describe at an alcohol-addicted individual the personality characteristic of the locus of control and its dimensions, and to find out whether it applies as a determinant in the process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Marek Blatný, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta