Bc. Štěpán Vrtek

Diplomová práce

Matematické modely populační genetiky

Mathematical Models of Population Genetics
Anotace:
Práce studuje základní model populační genetiky - Wrightův--Fisherův model přenosu genetické informace. Model je řešen Fourierovou metodou, numericky a pomocí simulací a jádrového vyhlazování. Poslední metoda je využita i na aplikovaném problému.
Abstract:
In this thesis we study basic model of population genetics - Wright--Fisher model. The model is solved by Fourier method, numerically and using simulations and kernel smoothing. The last method is applied to the real problem.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Zdeněk Pospíšil, Dr.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Matematika / Matematické modelování a numerické metody