Andrea STRAKOVÁ

Bakalářská práce

Sociální služby poskytované seniorům s Alzheimerovou chorobou .

Social services provided for seniors with Alzheimer's disease
Anotace:
Bakalářská práce pojednává o poskytovaných sociálních službách v konkrétním domově se zvláštním režimem, jehož cílovou skupinou uživatelů jsou osoby s chronickým duševním onemocnění (osoby s Alzheimerovou chorobou). Cílem práce je hlubší sonda do problematiky sociálních služeb prostřednictvím Standardů kvality sociálních služeb. K výzkumu byl vybrán Standard č. 2 Ochrana práv osob. Cílem výzkumu bylo …více
Abstract:
The thesis deals with the social services provided in specific homes with special regime, whose target user group are people with chronic mental illness (the person with Alzheimer's disease). The aim of the work is a deeper probe into the issue of social services through standards of quality of social services. More attention is paid to the Standard No. 2 - The Protection of the Rights of Individuals …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Vladimír Šik

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STRAKOVÁ, Andrea. Sociální služby poskytované seniorům s Alzheimerovou chorobou .. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta