František DOSTALÍK

Bachelor's thesis

Problematika volného času ve vztahu k patologickým jevům / A problem of leisure time in relation to pathological issues.

A PROBLEM OF LEISURE TIME IN RELATION TO PATHOLOGICAL ISSUES
Abstract:
V práci jsem se snažil postihnout možné negativní vlivy na děti a mládež, které jsou ovlivněny nejen ve volném čase, ale i v okruhu rodiny, školském zařízení, různých zájmových spolcích i dětských partách. Tyto aspekty mají vliv na názorové a hodnotové postoje jedince. Cílem bylo zhodnotit možné dopady převážně sociálního a společenského kontextu, který může ovlivnit biologické dispozice a stránky …more
Abstract:
In my graduation thesis I tried to involve possible negative influences on children and juvenils which are affected not only in their free time, however, in their family, educational institution, various interests clubs and children´s companies, too. These aspects have influence on the opinions and values of the individual´s personality. The aim was to evaluate possible impacts, mainly of the social …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 4. 2010
Accessible from:: 9. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Mgr. Viera Jonsztová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DOSTALÍK, František. Problematika volného času ve vztahu k patologickým jevům / A problem of leisure time in relation to pathological issues.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 09. 04. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Bachelor programme / field:
Specialization - Pedagogy / Social Pedagogy - Prevention and Resocialization