Bc. Gabriela MACUROVÁ, DiS.

Master's thesis

Nejlepší zájem dítěte

The best interest of the child
Abstract:
Diplomová práce analyzuje nejednoznačnost a subjektivitu výkladu pojmu ?nejlepší zájem dítěte? a různé faktory, které ovlivňují jeho vnímání při soudních rozhodnutích o dětech v důsledku rozvodu nebo rozchodu rodičů. Odborníci zapojeni do tohoto rozhodování, ale také rodiče, mají mít stejný cíl, tedy rozhodnout v nejlepším zájmu dítěte. Pokud však obsah tohoto pojmu není zřejmý, je posouzení nejlepšího …more
Abstract:
This master thesis analyses ambiguity and subjectivity of the term ?best interest of a child? interpretation and various factors affecting its perception in divorce/break up legal orders including children. Experts and parents included in order creation should have the same aim, by what is meant the best interest of the child. However, if content of this term is not clear, assessing the best interest …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2015
Accessible from:: 13. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MACUROVÁ, Gabriela. Nejlepší zájem dítěte. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií