Bc. Gabriela MACUROVÁ, DiS.

Diplomová práce

Nejlepší zájem dítěte

The best interest of the child
Anotace:
Diplomová práce analyzuje nejednoznačnost a subjektivitu výkladu pojmu ?nejlepší zájem dítěte? a různé faktory, které ovlivňují jeho vnímání při soudních rozhodnutích o dětech v důsledku rozvodu nebo rozchodu rodičů. Odborníci zapojeni do tohoto rozhodování, ale také rodiče, mají mít stejný cíl, tedy rozhodnout v nejlepším zájmu dítěte. Pokud však obsah tohoto pojmu není zřejmý, je posouzení nejlepšího …více
Abstract:
This master thesis analyses ambiguity and subjectivity of the term ?best interest of a child? interpretation and various factors affecting its perception in divorce/break up legal orders including children. Experts and parents included in order creation should have the same aim, by what is meant the best interest of the child. However, if content of this term is not clear, assessing the best interest …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2015
Zveřejnit od: 13. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Alice Gojová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACUROVÁ, Gabriela. Nejlepší zájem dítěte. Ostrava, 2015. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií