Bc. Julie WISLOVÁ

Master's thesis

Screening kognitivních poruch u starší populace

Screening for Cognitive Impairment in Older Adults
Abstract:
Cíl: Cílem práce bylo vyhledat a analyzovat efektivnější screeningové nástroje pro hodnocení poruch kognitivních funkcí než je běžně používaný nástroj MMSE a vybrané hodnotící nástroje ověřit v klinické praxi a porovnat je s nástrojem MMSE, u seniorů starších 65 let. Metodika: Vyhledání vhodných screeningových nástrojů bylo získáno prostřednictvím mezinárodních elektronických databázích za období 2012 …more
Abstract:
Aim: The aim of thesis was to find and analyze more effective screening tools for the assessment of impairment of cognitive functions than is the commonly used MMSE tool and to evaluate the selected assessment tools in clinical practice and to compare them with the MMSE tool for seniors over 65 years of age. Methods: The search for suitable screening tools was obtained through international electronic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: prof. PhDr. Darja Jarošová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

WISLOVÁ, Julie. Screening kognitivních poruch u starší populace. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Lékařská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Lékařská fakulta