Bc. Vojtěch Klacek, MBA

Diplomová práce

Finanční stabilita a výkonnost firmy z pohledu moderních metod měření výkonnosti

Financial stability and the company's performance in terms of modern methods of performance measurement
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na hodnocení výkonnosti podniku pomocí poměrových ukazatelů a moderní metody měření formou EVA. V teoretické části jsou popsány metody měření výkonnosti, které jsou aplikovány v praktické části ve společnosti HALM s.r.o. Na základě výsledků prováděných analýz jsou v závěru práce navržena doporučení na zlepšení stávající situace ve společnosti.
Abstract:
The diploma thesis focuses on the evaluation of company performance using ratio indicators and the modern method of measurement - EVA. The theoretical part describes methods of measurement of performance which are applied in the practical part of HALM ltd. On the basis of the results of the analyzes, there are proposed recommendations at the end of the work to improve the current situation in the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 8. 2017
  • Vedoucí: Ing. Dana Kubíčková, CSc.
  • Oponent: Ing. Eva Cipovová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní