Edita KRÁLERTOVÁ

Bakalářská práce

Prorodinná opatření v rámci sociální politiky organizace

Family-friendly measures in the context of social policy organization
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prorodinými opatřeními v rámci sociální politiky organizace. První část je věnována charakteristice vybraných respondentů. Druhá část je zaměřená na teorii, která je současně provázána častí metodologickou, ve které bylo zjišťováno, jaké formy flexibilních pracovních úvazků a jiná opatření firmy/organizace nabízejí v rámci slaďování pracovního a rodinného života, jak jsou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with family-friendly measures in the context os social policy organization. The first part is developer to the characterization of selected respondents. The second part focuses on the theory, which is also linked to the methodological part, which was to find out which forms of flexible working arrangements and other measures of company/ organization offered as part of the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Dita Štyvarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLERTOVÁ, Edita. Prorodinná opatření v rámci sociální politiky organizace. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická