Bc. Lucie Šárová

Bakalářská práce

Rekonstrukce silnice III/34026 v úseku ulice Poděbradova a Tovární v Chrudimi

Reconstruction of the road III/34026 in Chrudim in the section between Poděbradova and Tovární streets
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá rekonstrukcí silnice III/34026 v úseku ulic Poděbradova a Tovární v Chrudimi. Cílem je navrhnout vhodné stavebně-dopravní uspořádání ulic, křižovatek, autobusových zastávek a parkovacích ploch. Práce je zpracována v rozsahu dokumentace pro stavební povolení.
Abstract:
This bachelor's thesis describes reconstruction of the road III/34026 in the section between Poděbradova and Tovární streets in Chrudim. The purpose of thesis is to suggest proper layout of the streets, cross-roads, bus stops and parking areas. Thesis is written in the scope of documentation for building permit.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šárová, Lucie. Rekonstrukce silnice III/34026 v úseku ulice Poděbradova a Tovární v Chrudimi. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Bakalářský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství