Jozef Zákalický

Master's thesis

Využití korelačních a kointegračních vztahů mezi cenami aktiv při obchodování

Using correlation and cointegration relationships between asset prices in trading
Abstract:
V téhle práci je využitý kointegrační vztah mezi dvěma akciovými indexy pro vytvoření automatického obchodního systému. Kointegrační analýza zahrnuje Dickey- Fullerův test, Engle-Grangerův a Johansenův test. Na základě jejich výsledků je vytvořen regresní model, popisující vztah mezi technickým indikátorem a akciovým indexem Standard and Poor´s 500. V závěru práce je naprogramována a optimalizována …more
Abstract:
In this diploma thesis we used cointegration relationship between two stock indexes to create automated trading system. Cointegration analysis include Dickey- Fuller test, Engle-Granger test and Johansen cointegration test. Based on their result we build regression models to describe relationship between technical indicator and price of Standard and Poor´s 500 stock index. In the end is programmed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 1. 2019
  • Supervisor: Milan Fičura
  • Reader: Martin Diviš

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75580