MgA. Tereza ŽURKOVÁ

Doctoral thesis

Orientační systémy a značení městské hromadné dopravy v Evropě

Orientation Systems and Signage of Public Transport in Europe
Abstract:
Disertační práce Orientační systémy a značení městské hromadné dopravy v Evropě se zaměřuje na wayfinding systémy městské hromadné dopravy s primární specializací na navigační systémy podzemních drah velkých evropských metropolí. Jak se tyto systémy vzájemně ovlivnily, jak ovlivňují nově vznikající systémy a jaký vliv mají na samotný charakter města? Detailní analýzou základních prvků navigačních systémů …more
Abstract:
This dissertation thesis Orientation Systems and Signage of Public Transport in Europe focuses on wayfinding urban transport systems with a primary specialization in navigation systems of underground railways in large European cities. How have these systems influenced each other, how have they influenced newly emerging systems and what impact do they have on a character of a city? With the detailed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 6. 2017

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ŽURKOVÁ, Tereza. Orientační systémy a značení městské hromadné dopravy v Evropě. Ústí nad Labem, 2017. disertační práce (Ph.D.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta umění a designu

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta umění a designu

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Art and Design

Doctoral programme / field:
Fine Art / Visual Communication