Ing. Věra Pelikánová

Diplomová práce

Přezkoumání hospodaření obcí Ústeckého kraje

Review economy of municipalities in region Ústecký kraj
Anotace:
Ve své diplomové práci popisuji problematiku kontroly ve veřejné správě orientovanou na základní samosprávné celky - obce. Přestože má práce pojednává o přezkoumání hospodaření obcí Ústeckého kraje, je v podstatě možné uvedené skutečnosti aplikovat nejen u obcí ve sledované oblasti, ale i u ostatních obcí v rámci celé České republiky. Územní samospráva v ČR disponuje rozsáhlými pravomocemi při nakládání …více
Abstract:
In this graduation thesis is described the question of public sector control procedure oriented at the municipalities. Although my thesis deals with economy evaluation of Ústí region municipalities, the thesis results can be applied not only in the monitored area, but also in other municipalities in the whole Czech Republic. The local governments in the Czech Republic have large powers in the field …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA
  • Oponent: Ing. Jiřina Janovská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní