Bc. Lenka ŽELECHOVSKÁ

Bakalářská práce

Mezistátní migrace ve Střední Evropě 20. století.

Interstate migration in Central Europe during the 20th century.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá studiem problematiky mezistátní migrace v Evropě se zaměřením na Střední Evropu v průběhu celého 20. století. Vysvětluje historické souvislosti, migrační trendy a sled událostí podněcující migraci. Století je rozděleno na čtyři etapy. První etapa začíná přelomovým obdobím 19. a 20. století do konce první světové války. Druhá etapa je vymezena meziválečným obdobím a druhou …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the issue of international migration in Europe, with focus on the Central Europe, during the 20th century. The thesis attempts to explain the historical context, migration trends and sequence of events, which instigated the migration. The century is divided into four phases. First period starts with beginning of the 20th century untill the end of the First World War, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ivan Bičík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽELECHOVSKÁ, Lenka. Mezistátní migrace ve Střední Evropě 20. století.. Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta