Bc. Kateřina Nováková

Master's thesis

Ocenění telekomunikační společnosti pomocí metody volných peněžních toků

Valuation of Telecommunication Company Using Free Cash Flow Method
Abstract:
Předmětem mé diplomové práce je pojednání o použití metody volných peněžních toků při ocenění podniku pro účely případné akvizice a to z pohledu konkrétního potenciálního kupujícího. Cílem je poté stanovení maximální ceny, kterou by měl kupující zaplatit tak, aby dosáhl ekonomické přidané hodnoty při splnění všech předpokladů použitých při výpočtu. V aplikační části následující po části teoretické …more
Abstract:
The topic of my diploma thesis is the use of the method of free cash flow during appraisal of a business for the purposes of a possible acquisition from the point of view of a specific prospective buyer. The aim is then to determine the maximum price, which the buyer is to pay in order to achieve economic added value while meeting all prerequisites used in the calculation. The application part then …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2010
  • Supervisor: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Reader: Ing. Jan Cedl

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní