Bc. Kateřina Nováková

Diplomová práce

Ocenění telekomunikační společnosti pomocí metody volných peněžních toků

Valuation of Telecommunication Company Using Free Cash Flow Method
Anotace:
Předmětem mé diplomové práce je pojednání o použití metody volných peněžních toků při ocenění podniku pro účely případné akvizice a to z pohledu konkrétního potenciálního kupujícího. Cílem je poté stanovení maximální ceny, kterou by měl kupující zaplatit tak, aby dosáhl ekonomické přidané hodnoty při splnění všech předpokladů použitých při výpočtu. V aplikační části následující po části teoretické …více
Abstract:
The topic of my diploma thesis is the use of the method of free cash flow during appraisal of a business for the purposes of a possible acquisition from the point of view of a specific prospective buyer. The aim is then to determine the maximum price, which the buyer is to pay in order to achieve economic added value while meeting all prerequisites used in the calculation. The application part then …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Jana Kotěšovcová
  • Oponent: Ing. Jan Cedl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní