Bc. Markéta MUDRÁKOVÁ

Diplomová práce

Aktivizační metody výukového bloku "výživa a prevence civilizačních chorob" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví.

The activation methods about "nutrition and prevention of lifestyle diseases" in Health education.
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na aktivizační metody, které se týkaly tématu Výživa a Civilizační nemoci. V kapitolách zaměřených na teorii jsou charakterizovány jednotlivé složky potravy, civilizační nemoci, vzdělávací oblasti v RVP pro ZV, klíčové kompetence a průřezová témata v RVP pro ZV, rámcový učební plán, výukové metody. Práce se také zabývá již vytvořenými aktivizačními metodami a návrhem vlastních …více
Abstract:
The thesis is focused on the activation methods which related on the topic of the Nutrition and Lifestyle diseases. In chapters which are focused on the theory they are characterized food components, lifestyle diseases, educational field in the Framework Educational Programme for elementary Education, key competencies, cross-cutting themes, framework curriculum, teaching methods. The thesis is also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2013
Zveřejnit od: 16. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 17. 5. 2013
 • Vedoucí: Mgr. Michaela Hřivnová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MUDRÁKOVÁ, Markéta. Aktivizační metody výukového bloku "výživa a prevence civilizačních chorob" ve vyučovacím předmětu Výchova ke zdraví.. Olomouc, 2013. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ywlw74 ywlw74/2
16. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.