Bc. Elisabeth Popelková

Bachelor's thesis

Analýza zákonných podmínek založení společnosti s ručením omezeným v ČR a SRN

Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu legislativních podmínek založení společnosti s ručením omezeným v České republice a ve Spolkové republice Německo. Pomocí obsahové analýzy jsou definovány zákonné podmínky v ČR a v SRN. Na základě získaných dat je aplikována komparativní analýza, ze které jsou následně vyhodnoceny a interpretovány výsledky. Srovnání legislativy obou zemí z pohledu založení a …more
Abstract:
The bachelor thesis is focused on an analysis of legal conditions for a foundation of a company with limited liability in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany. Legal conditions in CR and FRG are defined through a content analysis. On the basis of obtained data, a comparative analysis is applied, from which results are evaluated and interpreted. A comparison of both countries legislation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2021
  • Supervisor: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Mgr. Petr Šuleř, PhD.
  • Reader: Ing. Veronika Machová, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích