Bc. Elisabeth Popelková

Bachelor's thesis

Analýza zákonných podmínek založení společnosti s ručením omezeným v ČR a SRN

Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu legislativních podmínek založení společnosti s ručením omezeným v České republice a ve Spolkové republice Německo. Pomocí obsahové analýzy jsou definovány zákonné podmínky v ČR a v SRN. Na základě získaných dat je aplikována komparativní analýza, ze které jsou následně vyhodnoceny a interpretovány výsledky. Srovnání legislativy obou zemí z pohledu založení a …viac
Abstract:
The bachelor thesis is focused on an analysis of legal conditions for a foundation of a company with limited liability in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany. Legal conditions in CR and FRG are defined through a content analysis. On the basis of obtained data, a comparative analysis is applied, from which results are evaluated and interpreted. A comparison of both countries legislation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2021
  • Vedúci: prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Mgr. Petr Šuleř, PhD.
  • Oponent: Ing. Veronika Machová, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích