Bc. Tereza Brázdová

Diplomová práce

Analýza pohledávek v komerční bance a jejich řízení

Analysis of receivables in a commercial bank and its management
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Analýza pohledávek v komerční bance a jejich řízení“ je analýza pohledávek a systému jejich řízení ve vybrané komerční bance se zaměřením na segment retail – fyzické osoby občany. Navrhnout možnosti postupů pro první fázi vymáhání ze strany vnitřních útvarů banky. První část práce je věnována popisu druhů bankovních rizik, zejména úvěrového rizika, je zde nastíněn jeho historický …více
Abstract:
The thesis „Analysis of receivables in a commercial bank and its management” is focused on credit risk analysis and its management in selected commercial bank focused on retail segment - individual clients. It is to design procedures for the first phase of enforcement from the internal departments of the bank. The first part is devoted to description of the types of bank risks, particularly credit …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Miroslava Šikulová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta