Mgr. Ivan Frák

Bakalářská práce

Využití iPS buněk v genové terapii

iPS cell in gene therapy
Abstract:
This thesis focuses on the theory of preparing induced pluripotent stem cells (iPSCs), their genetic modification, and subsequent applications in the treatment of specific diseases. First part describes the history of iPSCs and compares their advantages/disadvantages with those of embryonic stem cells. An entire chapter is devoted to comparing different methods of generating induced pluripotent stem …více
Abstract:
V tejto bakalárskej práci sa venujem teórii prípravy indukovaných pluripotentných kmeňových buniek (iPSCs), ich génovým modifikáciám a následným aplikáciám pri liečbe konkrétnych ochorení. Popisujem históriu iPSCs, porovnávam výhody/nevýhody oproti embryonálnym kmeňovým bunkám. V samostatnej kapitole porovnávam jednotlivé metódy generovania indukovaných pluripotentných kmeňových buniek. V práci popisujem …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Irena Krontorád Koutná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta