Dominik Brus

Master's thesis

Rehabilitační centrum – vytápění a větrání

The Rehabilitation Centre – The Heating and Ventilation
Abstract:
Brus, Dominik. Diplomová práce. Rehabilitační centrum - vytápění a větrání. Ostrava. 2019. VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta stavební. Katedra prostředí staveb a TZB.
Abstract:
Brus, Dominik. Diploma thesis. The Rehabilitation center - The heating and Ventilation. Ostrava. 2019. Bachelor thesis, VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of civil Engineering
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 11. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 1. 2020
  • Supervisor: Zdeněk Galda
  • Reader: Vojtěch Myška

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB – Technická univerzita Ostrava