Bc. Barbora Ondrůšková

Diplomová práce

Výdaje obcí ČR do životního prostředí

Municipal Expenses on Environment Protection in the Czech Republic
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Výdaje obcí ČR do životního prostředí“ je analýza obecních výdajů na ochranu životního prostředí v letech 2010-2015 a nastínění možností posouzení relevance těchto výdajů. První část práce vymezuje teoretický rámec analyzované problematiky. Druhá část práce se zabývá samotnými výdaji obcí do životního prostředí, tedy analýzou příslušných dat. Závěrečná část práce sestává …více
Abstract:
The subject of the thesis "Municipal Expenses on Environment Protection in the Czech Republic" is the analysis of municipal expenditures on the protection of the environment in 2010-2015 and the outline of possibilities of assessing the relevance of these expenditures. First part of the thesis defines the theoretical framework of analyzed problems. The second part of the thesis deals with the municipal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vilém Pařil, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Svatava Nunvářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa