Mgr. Pavla Belhárková

Master's thesis

Právo rodiče na styk s dítětem v teorii a praxi

Right of Parent to Contact Child in Theory and Practice
Abstract:
Tématem této diplomové práce je právo rodiče na styk s dítětem v teorii a praxi, kdy cílem práce je prozkoumat dostatečnost právní úpravy, srovnat starou a novou právní úpravu a zhodnotit, jestli zapracování problematických pasáží z praxe bylo efektivní. Rozbor jednotlivých ustanovení v zákoně je v závěrečné části doplněn o poznatky z praxe získané prostřednictví rozhovorů. Součástí závěru budou návrhy …more
Abstract:
The topic of diploma thesis is the right of parent to contact child in theory and practice, when the aim of this work is to investigate sufficiency of legal regulations, compare old and present legal form and evaluate if processing of problematic parts is effective. Analysis of individual regulations in code is amended, in final part, by findings from practice gained via interviews. Part of the summery …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 6. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2014
  • Supervisor: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta