Šárka VAŠÍČKOVÁ

Bakalářská práce

Struktura uživatelů Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni PONTIS Šumperk o.p.s., se zaměřením na uživatele s opakovanými pobyty

The structure of the usersof house for single parents with children in need PONTIS Šumperk o. p. s., focusing on users with repeated stays
Anotace:
Práce se ve své teoretické části zabývá problematikou rodiny, osamělých rodičů s dětmi, jejich ekonomickou a sociální situací a sociálními službami. Hlavním tématem práce jsou uživatelé služeb Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni PONTIS Šumperk o.p.s. Cílem práce je zjistit strukturu těchto uživatelů, a dále vzájemné srovnání uživatelů služeb s jedním pobytem ve sledovaném azylovém domě s uživateli …více
Abstract:
This work deals with family problems: single parents with children, their economic and social situation, and social services in its theoretical part. The main topic of this work are users of the services of the House for single parents with children in need PONTIS Šumperk o.p.s. The aim is to determine the structure of those users and comparison between service users with one stay in the asylum facility …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2015
Zveřejnit od: 27. 3. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jitka Doležalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VAŠÍČKOVÁ, Šárka. Struktura uživatelů Domu pro osamělé rodiče s dětmi v tísni PONTIS Šumperk o.p.s., se zaměřením na uživatele s opakovanými pobyty. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.3.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 3. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 1tg7xl 1tg7xl/2
27. 3. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27. 3. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.