Bc. Veronika Jonášová

Master's thesis

Směr vývoje českého účetnictví, změny zákona o účetnictví 2016 a možné dopady na MSP

Development of Czech Accounting, changes in Accounting Act in 2016 and their respective consquences to small and medium sized enterprises
Abstract:
Tato práce se zabývá směrem vývoje českého účetnictví. Analyzuje stav účetnictví před vstupem a po vstupu do Evropské unie. Zkoumá přibližování českého účetnictví k mezinárodním účetním standardům a vliv novely zákona o účetnictví roku 2016 na malý podnik. Na základě zjištěných skutečností jsou vybrané změny zákona aplikovány na zvolený podnik. Dochází ke srovnání účetní závěrky roku 2015 a 2016.
Abstract:
The aim of this thesis is to describe the development of accounting norms in Czech republic. It analyses the norms of accounting before and after the Czech Republic joined the European Union. The thesis deals with gradual acceptance of international accounting standards, especially the impact of the amendment to the Accounting Act of 2016 on small enterprises. Based on research, selected changes brought …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Gabriela Dlasková
  • Reader: Ing. Ivana Turková, MBA

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní