Bc. Petra Jeřábková

Master's thesis

Veřejná správa a stav její protidrogové politiky - Karlovy Vary

Public Administration and the state of its drug policy - Carlsbad
Anotácia:
Tématem diplomové práce je „Veřejná správa a její stav protidrogové politiky – Karlovy Vary“. Cílem mé práce je popsat a analyzovat stav protidrogových aktivit Veřejné správy v regionu Karlovy Vary; ve výzkumné sondě použiji metodu dotazníkového šetření a vyhodnocení získaných výsledků. Součástí závěru budou i doporučení, vyplývající ze získaných výsledků a aktuálních potřeb neziskových organizací …viac
Abstract:
The thesis topic is "Public Administration and the state of drug policy - Carlsbad". The aim of my thesis is to describe and analyze the status of anti-drug activities of public administration in the region of Carlsbad, in a research probe use the method of questionnaire survey and evaluation of the results. The findings will also recommendations arising from the results obtained and the current needs …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2013
  • Vedúci: PhDr. Jaroslav Jančík
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní