Petra DIVÍŠKOVÁ

Bachelor's thesis

VZTAH MÍSTA KONTROLY K VNÍMÁNÍ ČASU A DEPRESIVITĚ U KLIENTŮ LÉČÍCÍCH SE S DIAGNÓZOU F10

RELATIONSHIP LOCUS OF CONTROL TO TIME PERCEPTION AND DEPRESSIVE BEHAVIOR IN CLIENTS UNDERGOING TREATMENT WITH THE DIAGNOSIS OF F10
Abstract:
Tato výzkumná studie přinesla základní poznatky o závislosti na alkoholu (rozvoj, průběh, zařazení), časové perspektivě (historie, přístupy a dělení podle Zimbarda), místě kontroly (historie, dělení) a depresivitě (rozvoj, zařazení, průběh a druhy). Dále jiné výzkumy na LOC, ZTPI a BDI-II. Na základě statistického zpracování u výzkumného souboru (pacienti léčící se na diagnózu F10) a kontrolního souboru …more
Abstract:
This research provided basic knowledge of alcohol dependence (development, process,inclusion) time perspective (history, approaches and dividing by Zimbardo) Locus of Control (history, division) and depression (development, inclusion, progress and species). There are also studies on the LOC, ZTPI and BDI-II. There are two groups: a research group (patients diagnosed with F10) and a control group (people …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2015
Accessible from:: 31. 3. 2015

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DIVÍŠKOVÁ, Petra. VZTAH MÍSTA KONTROLY K VNÍMÁNÍ ČASU A DEPRESIVITĚ U KLIENTŮ LÉČÍCÍCH SE S DIAGNÓZOU F10. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 31. 3. 2015 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses z1w8y6 z1w8y6/2
31/3/2015
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
31/3/2015
Marklová, E.
1/4/2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.