Ing. Zuzana Šťastná

Bakalářská práce

Marketingová strategie neziskové organizace

The Marketing strategy of a non-profit organization
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje oblasti marketingu a aplikování marketingových strategií v oblasti neziskového sektoru. Teoretická část se zaměřuje na pojem neziskové organizace a na základní problematiky marketingu a marketingové koncepce. V praktické části se zaměřuji na krátký popis konkrétní neziskové organizace, VEKIBOX Chomutov. Tato organizace je v bakalářské práci krátce charakterizována a je nastíněn …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the use marketing and marketing strategy application in non- profit organizations area. Theoretical part focuses to concept non- profit organization and basic issues in marketing and marketing conseption. I try to focuse on the description of a specific organization- VEKIBOX Chomutov, in practical part. This organization has been shorty introduced in this thesis, and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Jitka Hašková
  • Oponent: Ing. Jana Goldbergerová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní