Mgr. Radka Vojtková

Bakalářská práce

Informační chudoba jako sociální problém z pohledu nezaměstnaných: Případová studie - Úřad práce Olomouc

Information poverty as a social problem from the point of view of the unemployed: Case study – Jobcentre in Olomouc
Anotace:
Tato práce se věnuje sociálním změnám, které se objevují spolu s dynamickým rozvojem informační společnosti, a to zejména změnám v oblasti trhu práce a zaměstnanosti. Blíže se zabývá informační gramotností, hypotézou vědomostní propasti a digital divide. Součástí práce je zjištění, jak jsou moderní informační technologie (ICT) dostupné nezaměstnaným uchazečům o práci a jakým způsobme ovlivňují jejich …více
Abstract:
This thesis deals with social changes which occurs alongside the dynamic development of the information society, it deals especially with the changes in the area of labour market and employment. It closely concerns with information literacy, theory of knowledge gap and digital divide. Part of the thesis makes the findings of accessibility of modern information technologies (ICT) to the unemployed job …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií