Mgr. Lenka Procházková, Ph.D.

Advanced ('rigorózní') thesis

Komunikační specifika rozumově nadaných žáků na pozadí komparace komunikativních kompetencí

Communications specificity intellectually talented studens on background comparation of communicative competences
Anotácia:
Rigorózní práce s názvem „Komunikační specifika rozumově nadaných žáků na pozadí komparace komunikativních kompetencí“ je segmentována na část teoretickou a empirickou. Klade si za cíl posoudit základní pojmy vztahující se k nadání a popsat historii současných přístupů studia nadání. Vymezuje začlenění nadaných v současné legislativě a propojuje očekávané výstupy z RVP ZV se vzdělávacím oborem „Výchova …viac
Abstract:
The rigorous works with title „Communications specificity intellectually talented studens on background comparation of communicative competences“ is section on theoretically and empirically parts. Its objectives insist on examination of basic conception pertinent with talent and write about history of contemporary access on study of talent. It limits incorporation tallented people in contemporary legislation …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2009
  • Oponent: doc. PhDr. Helena Musilová, CSc., doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta