Mgr. Pavla Dostálková

Bakalářská práce

Léčebně-rehabilitační plán a postup u s chronickou ischemickou chorobou srdeční v II. fázi kardiovaskulární rehabilitace

Medical rehabilition plan and process of treatment chronic ischemic heart disease in II. phase of cardiovasculatory rehabilitation
Anotace:
Tato práce shrnuje základní poznatky o chronické ischemické chorobě srdeční. Zahrnuje teoretickou část, zabývající se její problematikou, rozdělením a léčbou. Speciální část je zaměřena na II. fázi kardiovaskulární rehabilitace. V kazuistice je popsán konkrétní případ pacientky s chronickou ischemickou chorobou a její léčba.
Abstract:
The thesis resumes the basic pieces of knowledge about chronic ischemic heart disease. It includes theoretical part, which is about the problems, separating and therapy. The special part is focused on 2nd phase of cardiovasculatory rehabilitation. In the case report is described the concrete case of the patient with chronic ischemic heart disease and her therapy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Veronika Chludilová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie