Marie KRIZANOVÁ

Bakalářská práce

Využití měřících nástrojů na jednotce intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačním oddělení

Use of mesuring instruments in the intesive care unit and anesthesiology and resustitation department
Anotace:
Nedílnou součástí ošetřovatelské dokumentace jsou hodnotící nástroje, na jejich základě lze analyzovat pacientovi potřeby a tak naplánovat jeho následnou péči. Bakalářské práce se věnuje problematice používání měřících nástrojů se zaměřením na oddělení anesteziologicko - resuscitační (ARO) a jednotky intenzivní péče (JIP). V teoretické části práce jsme se zaměřili na nejčastěji používané škály v rámci …více
Abstract:
An integral part of nursing documentation consists in assessment tools that allow for the analysis of patients' needs and planning of follow-up care. The Bachelor thesis delves into the problem area of using measuring tools, with a focus on the Anaesthesiology and Resuscitation Departments (ARD) and Intensive Care Units (ICU). The theoretical part introduces the most commonly used scales in the framework …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Tereza Svidenská, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRIZANOVÁ, Marie. Využití měřících nástrojů na jednotce intenzivní péče a anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Č. Budějovice, 2020. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses z8zyet z8zyet/2
1. 6. 2020
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
1. 6. 2020
Bulanova, L.
2. 6. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.