MUDr. Martin Brejcha, Ph.D.

Doctoral thesis

Prognostické faktory a klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie detekovaná metodami fluorescenční in situ hybridizace a cytogenetickým vyšetřením po stimulaci CpG oligonukleotidy a interleukinem-2

Prognostic factors and clonal evolution in chronic lymphotic leukemia detected by fluorescence in situ hybridization and conventional cytogenetics after stimulation with CpG oligonucleotides and interleukin-2
Abstract:
Práce pojednává o sledování klonální evoluce u chronické lymfocytární leukemie pomocí kombinace fluorescenční in situ hybridizace (FISH) a konvenčního cytogenetického vyšetření po stimulaci CPG oligonukleotidy a interleukinem-2. V práci porovnáváme obě metody a hodnotíme výskyt klonální evoluce v závislosti na prodělané léčbě a ostatních prognostických faktorech. Nepříznivá klonální evoluce (nová delece …more
Abstract:
The thesis deals with the monitoring of clonal evolution in chronic lymphocytic leukemia using the combination of fluorescence in situ hybridization (FISH) and conventional chromosome banding (CBA) after stimulating with CpG oligonucleotides and interleukin-2. We compared these methods and evaluated how frequently new adverse cytogenetic findings occurred when correlated with treatment and other prognostic …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2014
  • Supervisor: prof. MUDr. Michael Doubek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta