Theses 

Marketingový mix podniku – Lucie MAJEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení a ekonomika podniku

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
Všechny práce

Lucie MAJEROVÁ

Bakalářská práce

Marketingový mix podniku

Marketing mix of the company

Anotace: Cílem bakalářské práce je analyzovat marketingový mix vybrané firmy, a pokud bude třeba, navrhnout možné varianty změn na vylepšení jejího marketingového mixu, či jen jeho součástí. Pro tento účel byla vybrána firma KANAL - Serv s.r.o. se sídlem v Českých Budějovicích. První část práce zahrnuje teoretický přehled týkající se problematiky marketingového mixu. Druhá polovina bakalářské práce, tedy její praktická část, obsahuje charakteristiku zvolené firmy a analýzu jednotlivých nástrojů jejího marketingového mixu. Informace pro vlastní práci byly získány z internetových stránek společnosti a osobními rozhovory s jednatelem podniku.

Abstract: The aim of this work is to analyze the marketing mix of the selected company, and if necessary, propose changes for improving its marketing mix, or just part of it. KANAL - Serv Ltd. based in České Budejovice has been selected for this purpose. The first part consists of an overview on the issue of the marketing mix. The second half of the thesis contains the characteristics of the selected company and analysis of individual instruments of marketing mix. Information for the work were obtained from the company's website and personal interviews with the director of the company.

Klíčová slova: marketingový mix, produkt, cena, distribuce, marketingová komunikace

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Monika Březinová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2013 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

MAJEROVÁ, Lucie. Marketingový mix podniku. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 22:03, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz