Bc. Veronika Křížová

Master's thesis

Nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí - rozbor konkrétní marketingové kampaně

Unintended consequences of consumer behavior of people - analysis of specific marketing campaign
Abstract:
Tématem diplomové práce jsou nezamýšlené důsledky spotřebního jednání lidí. Práce popisuje důsledky a jejich vzájemnou provázanost v komplexním systému. Cílem práce je blíže popsat a specifikovat nezamýšlené důsledky. V práci je definována komplexita a komplexní systémy a rozdělení nezamýšlených důsledků. Dále je ilustrován příklad komplexity a automobilového průmyslu. V práci je analyzována konkrétní …more
Abstract:
The theme of the diploma thesis is the unintended consequences of consumer behavior. The thesis describes the consequences and their interdependence in the complex system. The aim of the thesis is to describe and specify unintended consequences. The work defines complexity and complex systems and describes unintended consequences. Furthermore, an example of complexity and automotive industry is illustrated …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2018
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní