Marcela Polášková

Diplomová práce

Vliv spokojenosti zaměstnanců Fakultní nemocnice Olomouc na zvýšení kvality jejich práce. Spokojenost zaměstnanců jako indikátor kvality

Influence of Employee Satisfaction in the University Hospital in Olomouc on Quality of Work. Employee Satisfaction in the University Hospital in Olomouc as an Indicator of Quality
Anotace:
Práce je zaměřena na zjišťování pracovní spokojenosti zaměstnanců nemocnice, zmapování faktorů ovlivňujících pracovní spokojenost a názory zaměstnanců na vybrané okruhy problémů
Abstract:
The aim of this work is to assess working satisfaction of hospital employees, to make a survey of factors affecting working satisfaction and opinions of employees on selected range of issues
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2008
  • Vedoucí: Bronislava Štěpánková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.